Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: innovation.gav@uop.gr