Ο “Χώρος Καινοτομίας του ΓΑΒ LAB” είναι μια πρωτοβουλία που σκοπό έχει να επιτρέψει στη νεανική δημιουργικότητα να μείνει εδώ, να εκφραστεί, να ωριμάσει και να παράξει αξία, υπηρεσίες, ευκαιρίες και προϊόντα για όλους μας.


Μια πρωτοβουλία του ΓΑΒ LAB.